Shandong Handsome Fitness Equipment Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shandong Handsome Fitness Equipment Co., Ltd.
Shandong, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: 3,000-5,000 square meters
Factory Country/Region: Development Zone ,Ningjin County Shandong,China
No. of Production Lines: 5
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: Above US$100 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
treadmills 1000 50000 Set/Sets
spinning bike 15000 50000 Set/Sets
power equipment 3000 20000 Set/Sets
Dumbbells and barbells 1000 3000 Ton/Tons
Gửi email cho nhà cung cấp này